aktiviteter

Visa alla aktiviteter

välj välj
plats

Stäng
}
Jesus gjorde det. De första kristna gjorde det. Ja, kristna i alla tider har använt bibeln, och framförallt Psaltaren, för att sätta ord på sina böner.

I de gamla och väl beprövade texterna får alla våra erfarenheter och alla våra känslor plats. Att be så kallas ofta ”tidebön” och det innebär att vid flera tidpunkter under dagen och regelbundet alla dagar i veckan be med bibeltexter, enskilt eller tillsammans. Det är en bra grej som tror vi behöver mer av! Därför ber vi på det sättet gemensamt en gång i veckan online. 

Rent praktiskt går det till så att onsdagar kl 20 kopplar du upp dig på ZOOM och sen ber vi tillsammans med de ord som vi ser på skärmen och med egna ord. (Vi använder oss av  ”Tidebönsboken” från Libris förlag.) Vid varje tillfälle tar vi tid till förbön för de personer vi tänker på och det vi bryr oss särskilt om. Vi lyssnar på den helige Andes tilltal och delar intrycken med varandra.

Bönen leds oftast av Daniel Råsberg och Rikard Edefors.

Tidebön är att be med ord från Psaltaren och från Nya testamentet. Det sker traditionellt sett oftast vid fyra tillfällen under dagen. Guds folk har i alla tider använt den formen av bön för att be regelbundet och uthålligt. 

aktiviteter  Nästa evenemang för Bön onsdagar är 27 oktober 18:30

Hitta till
;