aktiviteter

Visa alla aktiviteter

välj välj
plats

Stäng
}
I Immanuelskyrkan på Ekersgatan har Jesus Kristus förkunnats i över hundra år. Den är nu sliten och opraktisk för vår mångskiftande verksamhet. Församlingen har därför beslutat att bygga en ny kyrka som bättre motsvarar framtidens behov och långsiktigt minskar kostnader och miljöpåverkan.

I maj 2018 beslutade församlingen Immanuel att vi ska bygga en ny kyrka. Det här har förstås varit en lång process där diverse möjliga scenarior har bearbetats grundligt för att hitta en god väg framåt där vi upplever att Gud är med oss.

Beslutet innebär att vi har en reserverad tomt från kommunen invid golfbanan på Södra Ladugårdsängen, en centrumnära stadsdel som växer kraftigt. Våra tänkta ritningar för bygget finns anslagna i Café Immanuel. Om allt går enligt planerna kan byggstart ske i anslutning till årsskiftet 2019/2020. Många händelser kan förstås ske, men när väl bygget är igång så kan det stå klart inom 3 år.

I förslaget för bygget ingår inte bara nya församlingslokaler på ca 3000kvm utan även 5 våningar hyresrätter ovanför församlingen, ett hus bredvid med 20-talet lägenheter och två radhus mot golfbanan till med ytterligare 12 lägenheter. Invid tomten finns ett stort grönparti som ska bli park, och vår huvudingång blir vänd mot Karldalsallén som blir den viktiga genomfarten i området - vi hoppas kunna etablera goda relationer med grannar, organisationer och med kommunen för att vår kyrka och vår församling ska bidra till ett gott samhälle där vi tror att Guds rike får växa.

Vill du läsa mer om bygget och få uppdateringar så hittar du dem under Församlingsnytt, där du även kan sortera nyheter på 'Nya kyrkan'. Vill du finnas med i specifikt nyhetsmail om bygget så hör av dig till Edvard Wiberg. Se nedan.

Vill du som privatperson eller företag/organisation vara med och ge till kyrkbygget finns flera former för det. Allt från insamling till initiativ till att engagera sig i vårt affärsnätverk.
Vill du ge till vårt kyrkbygge så kan du även använda dig av dessa former:
Kyrkfond bankgiro: 273-5249
Kyrkfond konto-nr (autogiro): 8452-5, 904 942 754-6
Kyrkfond Swish: 123 107 91 28

I anslutning till bygget har det upprättats en organisation där du kan kontakta människor om du har specifika frågor. Har du övergripande frågor är du alltid välkommen att kontakta Johan Arenius, pastor och föreståndare eller Edvard Wiberg, kommunikatör i församlingen.

För mer information om Immanuelskyrkans bygge av en ny kyrka, kontakta Johan Arenius, johan.arenius@imkorebro.se eller Edvard Wiberg, +4670-390 29 17, edvard.wiberg@imkorebro.se


Hitta till
;