Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Publicerad:

Nu bygger vi!

Efter många år av bön, samtal, dialog och fundering togs slutgiltigt beslut av församlingsmötet 20191208 med ett rungande ”Ja”! - Vi hoppas och tror att den nya kyrkan blir en mötesplats dit alla Örebroare känner sig välkomna. Vi vill bygga för många fler än oss som redan är med, säger Johan Arenius, Immanuelskyrkans föreståndare.

Immanuelskyrkan är en växande församling med cirka 780 medlemmar. Varje år är fler är 1500 personer aktiva i någon av församlingens verksamheter i Örebro. Församlingen finns med i verksamheter i Asien, Afrika och Mellanöstern. Redan för några år sedan beslutade församlingen att bygga en ny kyrka. Sedan dess har olika alternativ och möjligheter utretts. Församlingen beskriver hur processen kring nybyggnationen länge befunnit sig i moment 22. Flera delar har varit beroende av varandra för att komma vidare. Men de senaste veckorna har alla bitar fallit på plats vilket gjort att förutsättningarna nu finns för att bygga.

- I månadsskiftet oktober/november hade vi tre veckor av bön för bygget. Det låter märkligt för den som inte tror. Men för oss som tror ingår det liksom att tro att Gud kan göra under, säger Johan.

- Vi har funnits på Ekersgatan i över 100 år. Det känns fantastiskt att få göra som våra företrädare gjorde och bygga nytt för vår tid. I över hundra år har vi försökt berätta om Jesus så begripligt som möjligt och det kommer vi fortsätta med, säger Johan.

I slutet av november fick församlingen besked från en bank att de får låna till hyresfastigheten. Största delen av kyrkans lokaler kommer att finansieras genom insamlade medel och försäljning av nuvarande fastighet. En viss del finansieras med ett banklån.

- Själva kyrkolokalen finansieras till största delen av försäljning av den gamla kyrkan och insamlade medel. Det märks på flera sätt att det finns en stor entusiasm i församlingen för bygget. Under fem år har församlingen som mål att samla in 20 miljoner kronor, säger Anders Svahn, församlingens ordförande.

- Att som församling överhuvudtaget få låna pengar är inte en självklarhet. Nu har vi de banklån som behövs vilket gör att vi kan sätta igång, fortsätter Anders.

Immanuelskyrkan nybygge är sannolikt det störst byggprojektet en ideell förening tagit sig an i Örebro. Totalt omfattar projektet drygt 200 miljoner, varav kyrkans nya lokaler omfattar 61 miljoner.

- Vi har flera medlemmar med spetskompetens inom de områden som behövs. Annars hade detta inte varit möjligt, säger Anders.

- Våra nuvarande lokaler är vackra och rymmer många goda minnen. För framtiden behöver vi dock större och mer ändamålsenliga lokaler. Att äga lägenheter är positivt för den långsiktiga ekonomin men också något som i en framtid kan bli en viktig del i vårt stora sociala arbete, avslutar Anders.

Församlingen bygger en kyrka i två plan om sammanlagt cirka 3500 m2.
Församlingen bildar ett fastighetsbolag som bygger 80 hyreslägenheter.
Den stora lokalen rymmer 450 sittande och cirka 700 när intilliggande ytor används. I en stor och luftig entré planeras för café med generösa öppettider och på de båda våningarna byggs multihall, konferens- och utbildningslokaler och flertalet musikrum inklusive studio.

Immanuelskyrkan vision: Nära Gud, nära varandra och nära världen
Immanuelskyrkan inriktningsmål: Att vara en församling där

  • Människor vägleds till tro, omvändelse, dop, gemenskap och lärjungaskap
  • Människor upptäcker och lever i de gåvor Gud ger.
  • Liv och livssituationer förändras. Människor upprättas.
  • Människor blir sedda och var och en är en viktig del av helheten i församlingen.

Etiketter

Dela sida

Fler nyheter

16 januari 2023 | 12:23

Fördjupningstips kring trons intellektuella bearbetning

Svart pil till höger
13 januari 2023 | 14:51

Skriv en sång våren 2023

Svart pil till höger
9 januari 2023 | 11:08

Nyårshälsning från Sydafrika

Svart pil till höger
9 januari 2023 | 11:08

Predikan 1 jan 2023

Svart pil till höger
21 december 2022 | 10:23

Barnens helg – 21-22 januari

Svart pil till höger