Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Publicerad:

Ny församlingsordning

Vid församlingsmötet 20221009 fastställde vi en ny församlingsordning.

En tydlig skillnad är att vi bytt från ”Nära Gud, varandra och världen” till ”Nära Jesus, varandra och världen”. Texten om dopet har byggts ut något mot tidigare för att förtydliga vår dopsyn. Vidare har en mer redaktionella ändringar gjorts.

Den ändring som väcker mest nyfikenhet rör texten om vigsel. Texten i den nya församlingsordningen möjliggör för församlingens pastorer, eller den person som församlingen utser, att viga samkönade par på samma sätt som vi viger heterosexuella par.

Det beslutet har föregåtts av en lång process som du hittar mer information om HÄR.

2017 fattade vi följande beslut:

Det finns i församlingen olika synsätt på̊ frågan om en kristen bör leva i samkönad relation. Vi ser att det finns bibeltolkningar som kan anses vara väl grundade bakom flera olika ställningstaganden i denna fråga. Av den anledningen vill vi leva med ett respektfullt förhållningssätt till olika tolkningsalternativ.

Det beslutet är grunden för nuvarande beslut. Vi kommer alltså precis som tidigare leva med respekt för två tolkningsalternativ rörande samkönade relationer. I en vägledning för undervisning kring detta återfinns de bärande argumenten för respektive tolkningsalternativ. Båda alternativen grundar sig i samma grundsyn på äktenskapet, vilket framgår av vägledningen.

För en person som inte har en världsbild som är öppen för Gud kan det framstå som märkligt att detta är en så känslig fråga. För oss som tror på Gud och har en evangelikal bibelsyn är det en fråga som krävt sin process. Och där vi även fortsättningsvis kommer landa i olika slutsatser inom samma församling. Evangelikal bibelsyn innebär att vi tror att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien. Trovärdig i allt den lär.

I ett samhälle som tycks dra mer och mer mot polarisering menar vi att det är ett välkommet vittnesbörd om enhet att vi lever med två tolkningsalternativ i samma församling. Vi menar att det finns begripliga argument för båda slutsatserna – både från de som förordar att äktenskapet ska vara för man och kvinna och från de som vill vidga synen på äktenskapet.

Vi beskriver oss som en centrumorienterad församling och lägger fyra punkter i centrum.

  • Jesu exklusivitet. Han är enda vägen till Gud
  • Apostoliska trosbekännelsen
  • Evangelikal bibelsyn, Guds ord genom människors ord i historien
  • Viljan att formas som lärjunge

I den listan återfinns inte ett tolkningsalternativ rörande samkönade relationer. Utifrån en evangelikal bibelsyn menar vi att den som vill formas som lärjunge kan landa i olika synsätt rörande samkönade relationer.

HÄR hittar du som är nyfiken på vår församling mer information om oss. Vi är ungefär 780 medlemmar som tillsammans vill och försöker följa Jesus tillsammans.
Välkommen du också!

Etiketter

Dela sida

Fler nyheter

16 januari 2023 | 12:23

Fördjupningstips kring trons intellektuella bearbetning

Svart pil till höger
13 januari 2023 | 14:51

Skriv en sång våren 2023

Svart pil till höger
9 januari 2023 | 11:08

Nyårshälsning från Sydafrika

Svart pil till höger
9 januari 2023 | 11:08

Predikan 1 jan 2023

Svart pil till höger
21 december 2022 | 10:23

Barnens helg – 21-22 januari

Svart pil till höger