Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Publicerad:

Skriv en sång!

Här följer en uppmuntran till dig att skriva en ny sång utifrån innehållet i någon av vårens gudstjänster.

Du som firade gudstjänst i kyrkan fjärde advent hörde förmodligen mig säga att det behöver skrivas nya sånger (jag fick rent av ett ljudligt amen på den uppmaningen 😊 ). Här kommer en uppmuntran att göra det i anslutning till någon av vårens gudstjänster. Du som får feeling på en text men inte har gåvan att sätta toner till texten, skriv en text och skicka till mig så hjälps vi åt att hitta någon som har fler toner.

Vi som bett och planerat inför våren tror att Gud vill säga oss något, både som enskilda och som församling i det gudstjänster vi kommer fira tillsammans. Nedan återges inte hela vårens planering. Men några nedslag som kanske kan stimulera låtskrivande.


Innevarande gudstjänstserie är såklart lite sent att skriva sång inför. Men skriv gärna en under serien så använder vi den senare. De fyra trådarna för en tro som bär hela livet (även om vi i innevarande serie bara tar upp tre av dem) kommer återkomma i olika former kommande år. Och det vore klockrent med en eller flera sånger kring det.

För att tron ska bära och mogna genom livet behöver vi

  • Göra erfarenheter av Gud
  • Få intellektuellt redbara argument för vår tro
  • Bli tagna i anspråk utifrån vår tro
  • Uppfatta att församlingen är en angelägen gemenskap där vi är välkomna.


Under fastan har vi en period med gudstjänster där vi borrar i Guds karaktär.

Gud är helig, barmhärtig, nådefull, sen till vrede, rik på kärlek, trofast.

Återkommande bibelord denna serie är 2 mos 34:6-7a och 3 mos 19:2


Sen är det påsk. Det behövs sånger för både skärtorsdagens nattvard, långfredagens tyngd och påskdagens glädje.


Mot slutet av våren har vi en serie där vi går igenom Efesierbrevet under fyra söndagar

Ef 1:1-2:10. Vi läser 1:20-2:10 Nytt liv

Ef 2:11-3:21. Vi läser 2:11-22 Nytt medborgarskap

Ef 4:1-6:9. Vi läser 4:1-6, 14-17 Ny standard/riktning

Ef 6:10-24. Vi läser 6:10-20 Ny rustning/kamp


Innan midsommar, när det växer så det knakar i naturen har vi två gudstjänster om sådd och växt. Beskärning och frukt.

Berättelsen om såningsmannen (Markus 4) Vinstocken som beskärs (Johannes 15) Gud ger växten (1Kor 3:6) Missionsbefallningen (finns i olika tappningar i alla evangelier)


Lycka till med skrivandet

Johan Arenius

Etiketter

Dela sida

Fler nyheter

23 mars 2023 | 06:52

Vi söker barnledare

Svart pil till höger
9 mars 2023 | 17:37

Bussresa för daglediga till Vadstena och Tåkern

Svart pil till höger
6 mars 2023 | 16:33

Hildas söker timmis

Svart pil till höger
27 februari 2023 | 13:18

Senaste nytt från SAT-7

Svart pil till höger
27 februari 2023 | 09:03

Feriepraktik i sommar

Svart pil till höger