Genom Jesu missionsbefallning har församlingen fått uppdraget att medverka till att Guds rike växer i vår värld.

Immanuelskyrkan ska arbeta för att Jesus Kristus blir känd, trodd, älskad och efterföljd över hela världen. Målet är att människors andliga och kroppsliga behov ska tillgodoses.

Våra aktuella engagemang presenterar vi här närmare.

Nyhetsbrev och rapporter från våra missionärer och volontärer finns på denna länk

SAT-7

SAT-7 producerar och sänder kristen tv i över 25 länder i Mellanöstern och Nordafrika. Programmen sänds dygnet runt på fyra kanaler på språken arabiska, persiska och turkiska och har mer än 25 miljoner tittare. Visionen är att förmedla Guds kärlek, stärka de kristnas situation i området och på ett positivt och holistiskt sätt bidra till utvecklingen av samhälle och kultur. Barnkanalen SAT-7 KIDS är mycket populär bland arabiska familjer. Genom programblocken SAT-7 ACADEMY förmedlas skolundervisning till barn, ungdomar och vuxna genom SAT-7 KIDS och SAT-7 ARABIC. Genom de arabisktalande kanalerna tillsammans med SAT-7 PARS och SAT-7 TÜRK förmedlar SAT-7 tro, hopp och kärlek för alla i regionen, samt är ett speciellt stöd till den kristna minoriteten i många länder. Direktor för SAT-7 sedan 2019 är Rita El Mounayer, ursprungligen från Libanon. Församlingen stöder vår medlem Mats Frändå, som efter sin tjänst för SAT-7 på Cypern nu arbetar på Evangeliska Frikyrkans kontor för region Europa/Mellanöstern.

Läs mer om SAT-7 och deras arbete på Evangeliska Frikyrkans hemsida.

  • Från inspelningsstudion

Give a Child a Family

Barn ska bo i en trygg familj och inte på institution. Organisationen Give a Child a Family (Ge ett barn en familj), GCF, har sitt säte i Margate, Sydafrika. GCF arbetar med ett brett spektrum av insatser alltifrån att ge omhändertagna barn/unga en trygg plats till att på ett professionellt sätt sprida kunskap om barns behov av trygghet och skydd utöver södra Afrika. Centret Place of Restoration är ett tillfälligt boende i väntan på fosterhem och har speciell kompetens att ta emot barn som utsatts för övergrepp. Centret tar även emot volontärer. Församlingen stöder Monica och Basil Woodhouse. Monica är direktor för GCF och Basil har en nyckelroll i olika organisationer som stöder utsatta barn i KwaZolo Natal området.

Läs mer om projektet på Evangeliska Frikyrkans hemsida.

Mötesplats för studenter

Immanuelskyrkan pionjärsatsar mitt i en av Asiens megastäder. Bland myllret av bilar, motorcyklar, bussar och människor finns en onådd muslimsk folkgrupp. Här arbetar Immanuelskyrkan tillsammans med EFK för att se en församlingsrörelse växa fram. På plats stödjer vi arbetare som tillsammans med lokala medarbetare når in i de lokala områdena. Genom ett mötescenter mitt i ett av de muslimska områdena når man varje dag framförallt studenter som kommer för att delta i något av centrets aktiviteter. Kärlek, respekt, relationer och förtroende  är nyckelord när våra arbetare delar evangeliet.

Som en del av detta arbete växer nu också en mediaverksamhet fram där Bibeln, Evangelierna och vem Jesus är presenteras genom sociala medier på ett sätt som är kulturellt relevant och begripligt för folket i landet.

Läs mer om projektet på Evangeliska Frikyrkans hemsida. 

  • Ett ungdomscenter bland onådda

Kooperativ och utbildning i Centralafrikanska republiken, CAR

Landet i Afrikas hjärta med alltifrån regnskog till stäpp har lägst förväntad livstid kombinerat med lägst inkomst (mindre än 5 kr/dag) i hela världen. Stabiliteten i landet växer alltmer efter år av strider där utländska intressen förvärrat situationen. Landets tillväxt är nu 4–5% per år. Förutsättningarna för massiva insatser som förändrar folks livssituation är större än på mycket länge. Vi stöder Evangeliska Baptistkyrkans uppbyggnad av nya jordbrukskooperativ, stipendier till nyckelpersoner inom t ex sjukvård och insatser för bayakafolket i regnskogen.

Immanuelskyrkan vill förändra människors livssituation från extrem fattigdom till ett värdigt liv.

Läs mer om insatserna i CAR på Evangeliska Frikyrkans hemsida.

  • Bra utsäde till bayakafolket

Hopp om en framtid för Somalier

Somalierna utgör idag ungefär en procent av Sveriges befolkning! Under 2017 hade Sverige 66400 somalier som var födda i Somalia och 22454 somalier som är födda här, men med bägge föräldrarna födda i Somalia (källa: SCB). De flesta somalier har flytt krig och svält. Somalia är ett av världens fattigaste länder, dessutom ett av de minst evangeliserade folkgrupperna.

Immanuelskyrkan vill i samarbete med andra ge somalierna ett hopp om en framtid, därför engagerar oss i att se somalier lära känna Kristus både i Sverige och runt om i världen. Vi vill hjälpa somaliska kristna att i trygghet kunna få gemenskap och undervisning genom speciella samlingar och över sociala media. Tillsammans med EFK stödjer vi även en somalisk familj som arbetar med både hjälparbete och församlingsgrundande verksamhet på Afrikas Horn.

  • Somalier möts i hemlighet


Hitta till
;