2020-03-30 | Johan Arenius

En viktig del i församlingens liv är att vi ber tillsammans, för hela världen och för enskilda personer och situationer. Det kan vi inte göra på samma sätt som vanligt under pågående pandemi.

Du som vill att andra ber för någon eller något tillsammans med dig får gärna skicka böneämnen till bon@imkorebro.se

De mail som kommer till den mailadressen läses av församlingens pastorer. Vi pastorer ber för de specifika böneämnena när vi möts till bön. Inför varje gudstjänst kommer vi på lämpligt sätt anonymisera böneämnena och lyfta dom i gudstjänsten i mer generella ordalag. Mailen raderas så snart de hanterats. 

Du som brukar fira gudstjänst i Immanuelskyrka kan tänka att bon-mailen blir en digital variant om bönekrukan i kyrksalen.  

 

Många i församlingen är med i en hemgrupp (det kallar vi våra mindre gemenskaper om cirka 10 personer som möts regelbundet för att dela livet, tron och bönen). Jag vill uppmuntra er som inte ingr i någon riskgrupp att fortsätta träffas. Om det inte är läge att ses fysiskt så passa på att ring varandra och visa omsorg. 

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se