2020-11-03 | Johan Arenius

Församlingens verksamhet pausas fram till 1 januari.

Utifrån de råd och restriktionerna pausar vi all verksamhet där människor möts i samma lokal fram till 1 januari. 

Vi kommer producera material som du kan ta del av i våra sociala medier. 

Gudstjänst firar vi som vanligt klockan 10.00 på söndagarna. 22 november till 20 december kommer vi ha digitalt kyrkkaffe efter gudstjänsterna. Inloggning till det digitala kyrkkaffet hittar du på vår Facebooksida som en kommentar under den aktuella gudstjänsten. 

Om du vill ha någon att prata med så tveka inte att slå en signal till någon av våra anställda. 

Församlingens anställda får i varierande grad tid över när den ordinarie verksamheten pausas. Den tiden läggs bland annat på att hålla kontakt med deltagare och ledare i de verksamheter de ansvarar för, att ringa runt till alla medlemmar över 70 år samt att planera våren. 

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se