2020-01-13 | Johan Arenius

Under våren 2020 kommer vi prata extra mycket om dopet. Det gör vi som en del i vår process att gå igenom vår församlingsordning. Med start hösten 2018 bearbeta vi olika delar. Välkommen att vara delaktig på de sätt som passar dig.

I arbetet med att bearbeta dopet har församlingsledningen tagit fram ett material som med fördel kan användas i mindre grupper, till exempel i en Hemgrupp. Du hittar materialet här

Nuvarande församlingsordning hittar du här

1989 gav församlingen ut ett nummer av dåvarande församlingstidning som hade många texter om dopet. Den tidningen hittar du här

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se