2021-04-23 | Johan Arenius

I vår tid och kultur är pengar en känslig fråga. Vi kan möjligen berätta vad vår senaste bil eller jacka kostade, vilka fynd vi gjort eller vilka lyckade affärer vi gjort med våra fonder. Men vad vi har i lön eller vad vi ger till församlingen är det tabu att prata om.

Vår församling är en till sin form en ideell förening och till sin natur en gemensam familj och kropp. Vårt gemensamma existerar just för att det är vårt gemensamma. Vår församling har ingen medlemsavgift eller krav på vad man ska ge. Det bygger på generositet, kärlek och ömsesidighet. Därför är det inte oviktigt att också prata pengar.

Vad säger bibeln?

Många kristna tillämpar tiondegivande. Vilket innebär att man ger 10% av sin inkomst till Guds mission genom församlingen. Vi kan läsa om tiondegivande i gamla testamentet men det tycks inte ha varit ett nytt påfund utan snarare relativt vanligt även i de omgivande kulturerna. Ursprungligen var det inget teologiskt motiv utan en politisk, ekonomisk eller humanitär form av bidrag eller skatt.

I Moseböckerna kan vi se en förändring av tiondegivande. Först är texterna mest beskrivande. Givandet har att göra med Israels folks förbund med Gud. Att ge tionde är en påminnelse om att allt egentligen är Guds. Tiondet från folket blir det som försörjer de levitiska prästerna som i sin tur ska ge tionde och därigenom försörja de Aronitiska prästerna. Men i 5 Mos beskrivs ett annat slags tionde som sker var tredje år. Här är givandet kopplat till att ta hand om fattiga och marginaliserade.

Jesus själv gav med största sannolikhet tionde. Han var jude och ingenstans kan vi läsa att Jesus anklagas för att inte ge tionde, vilket fariséerna säkerligen skulle ha gjort om han inte gjort det.

Det finns inget tal om tionde i den tidiga kyrkan, sannolikt var det en praktik så självklar att den inte behövde påtalas. I Nya Testamentet finns ingen undervisning eller uppmaning om tionde utan det som står kopplas samman med fariséerna. Se exempelvis Matt 23:23, Luk 18:11-12 och Heb 7:1-10. Texterna är inte uppmanande utan berättande. Poängen är inte i någon av texterna att ge tionde. Exempelvis handlar berättelsen i Lukas 18 snarare om att det inte räcker att ge tionde.

 

Om Jesus inte undervisade om tionde, vad sa han då om pengar? Vi kan bland annat läsa:

 ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Matt 19:21

”Och han sade till dem: Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Luk 12:15

I Nya Testamentet kan vi läsa om den insamling som gjordes till de kristna i Jerusalem. Paulus skriver till korinthierna att ”Dagen efter sabbaten skall var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med, så att inte insamlingen börjar först när jag kommer” (1 Kor 16:2). Vi kan också läsa i Apostlagärningarna 2 om hur de troende ”sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov” (Apg 2:45).

 

Men hur mycket ska man då ge?

Innan vi pratar procentsatser eller kronor och ören, låt oss börja med att fråga oss själva vad det är som driver mig och varför jag tänker som jag gör om pengar. Är det generositeten eller girigheten som undrar? Är det kärleken till Jesus eller till pengar som vill ha svar? Är det längtan efter ägodelar eller nöd för andra människor som är i fokus? Om vi benar ut de frågorna kommer vi kunna ge utifrån vilka vi är och vilka vi vill vara.

Tionde i Gamla Testamentet baseras på Guds förbund med Israels folk och på Israel som nation. Nya Testamentet är dock riktgivande för oss. Jesus uppmanar oss inte bara att sälja allt utan också att följa honom (Matt 19:21). Då handlar det inte bara om 10 %. Det matematiska givandet gör lätt att fokus hamnar på mig som givare snarare än på Jesus. Bibeln talar betydligt mer om den fattige och änkan än om tionde. Kanske Gud bryr sig mer om de 90 % än de 10 %? Evangeliet är det glada budskapet till alla, också den marginaliserade.

Tionde kan dock vara en god princip. Inte för att det är ett påbud utan snarare för att det är en bra början som är praktisk, enkel och systematisk. En utmaning är att ha i åtanke vad Jesus sa och påminna sig om vad som driver oss, och leva ett utgivande, transparent liv i gemenskap med andra och Kristus. Då blir inte antal kronor eller procentsats på givandet ”Den Stora Frågan” utan det viktiga blir hur vi får ihop alla delar i livet till en helhet som ärar Gud, också alla våra pengar.

 

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se