2021-09-10 | Johan Arenius

10 september skickade församlingsledningen ett mail till alla medlemmar med en uppdatering rörande insamlingsläget. Här nedan publiceras en längre version av det brevet.

Fyra månader har vi på oss – Det är nu det gäller!

Vi behöver hjälpas åt för att nå de insamlingsmål vi satt upp tillsammans.

Det som för några år sedan var drömmar och skisser tar konkret form. Vår nybyggnation på Södra Ladugårdsängen går framåt och om drygt ett år flyttar vi in! Vår vision och våra mål är samma. Vi längtar efter att fler människor ska finna en tro på Jesus som bär och djupnar genom livet. Med nya lokaler får vi nya möjligheter att leva i de uppdrag Gud ger oss i sitt ord.

2016 beslutade vi att under fem års tid samla in 2 miljoner kronor per år utöver vår ordinarie insamling till församlingskassan. Eftersom Leif och Eivor Carlsson dubblerar dessa två miljoner har vi under fyra år samlat in mer än 16 miljoner kronor. Ett år återstår – Det är nu! 4 månader har vi på oss att nå vårt mål. Vi har klarat det i fyra år så vi vet att det är möjligt! Leif och Eivors dubblering är villkorad till att vi når båda våra insamlingsmål. En bra sporre.

Just nu släpar vi efter med båda insamlingarna. Det är därför vi från församlingsledningen skriver detta mail till dig som medlem i Immanuelskyrkan. Pandemin har gjort att vi inte kunnat mötas som vi brukar. Då kan det vara lätt att tappa engagemanget både för församlingens verksamhet och nybygget. Låt oss lägga dessa fyra månader fram till jul på att älska församlingen helhjärtat i bön, givande och omsorg om varandra.

Vi ligger cirka 160 000 efter budget i församlingskassan vilket är lite sämre än samma tid 2020. Med gemensamma ansträngningar tror vi att på samma sätt som 2020 ska gå i mål (2 950 000 är målet).

Till kyrkfonden har vi samlat in 585 000 vilket innebär att nästan ¾ återstår att samla in nu i höst. Läget liknar det under hösten 2020 då vi lyckades gå i mål med råge.

 

Räkneexempel

Vi kommer ikapp insamlingen till församlingskassan om några ger 2000, hundra personer ger 1000 och en hel massa människor ger ett par hundra.

Till kyrkfonden är ett realistiskt räkneexempel för att nå 2 miljoner att 140 personer ger 10 000 var, företagarnätverket ger 200 000 och kollekter och event ger 400 000.

Det är inte varje gåvas storlek som är det viktigaste. Det viktiga är att vi hjälpas åt efter förmåga. Den som jobbar heltid har naturligtvis andra förutsättningar än den som studerar till exempel.

 

Olika sätt att ge

Under hösten kommer vi ha höstmarknad, insamlingsgala, Elviskonsert, uppesittarkväll, däckbyte och kokboksförsäljning för att samla in pengar till kyrkfonden. I gudstjänsterna 26 september och 28 november samlar vi in pengar till kyrkbygget.

Viktigaste är att vi kontinuerligt månadsvis offrar och ger i våra insamlingar både till församlingskassan och till kyrkfonden. Automatiska överföringar månadsvis är det enklaste sättet att ge. Är det dags att bli månadsgivare? Eller var det länge sedan du höjde ditt månadsgivande?

Den största delen av bygginsamlingen utgörs av så kallade "poster". En standardpost är 10 000. Om du vet att du/ni avser ge en eller flera poster så meddela gärna Conny Karlsson på cosikarlsson@gmail.com eller 0706-571347. Genom att Conny har koll på helheten av dessa löften så vet vi någorlunda väl hur insamlingen kommer gå under året.

Du som är företagare kan vara med i församlingens företagarnätverk där du byter erfarenheter med andra företagare och via medlemsavgiften ger pengar till bygget. Hör av dig till Pelle Ankarberg (pelle@pelleankarberg.se) om du är intresserad av att vara med. 

 

Glädjen att ge

Att ge till Guds mission är en del av det kristna livet. Vi har en text om givande som förhoppningsvis kan stimulera både tanke och handlande HÄR 

Du kan följa hur insamlingarna går HÄR

Vi vill verkligen stryka under att ingen ska ge utöver sin vilja eller förmåga. Den som ger ska ge med glädje!

 

Vi har bytt bank

Under 2020 bytte vi från Swedbank till Handelsbanken eftersom Handelsbanken lånat ut till vårt nybygge. Eftersom det kostar pengar att ha konton i Swedbank hoppas vi att du som har automatisk överföring snarast ändrar till Handelsbanken. Våra bankgironummer och swishnummer är samma som tidigare. 

Din gåva till församlingsverksamheten: 
Clearingnummer: 6561 Kontonummer: 184 466 121
Swish:123 199 39 55
Bankgiro: 503-2875

Din gåva till kyrkfonden: 
Clearingnummer: 6561 Kontonummer: 347 212 778
Swish:123 107 91 28
Bankgiro: 273-5249

 

Två pålysningar till sist

12 september klockan 18.00 har vi församlingsmöte.

26 september har vi församlingsdag på Torp. 

 

Gud välsigne dig!
Församlingsledningen
genom Anders Svahn, ordförande

 

 

 

(att det hamnar en bild här nedan på Johan och inte Anders beror på att det är Johan som lagt upp brevet på hemsidan och det finns inget smidigt sätt att få det annorlunda) 

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se