2020-08-26 | Edward Härgestam

I höst kommer vi köra vår ungdomsverksamhet ungefär som vanligt, men förstås anpassade för coronaepidemin, och med några nya tillskott!

Först och främst så har vi två nyanställda ungdomsledare i Immanuelskyrkan, Elin Andersson och Elin Lydia Johansson. Det känns oerhört inspirerande, och roligt för hela verksamheten. De kommer ha en gemensam plattform och ansvar för våra nya ungdomsgudstjänster på fredagarna. Utöver det kan man säga att Elin Andersson har ett större ansvar för ungdom, medan Elin Lydia Johansson är anställd även mot vårt unga vuxna arbete.

KONFAN rullar på med en ny grupp som börjar den 16/9. Mer info och anmälan kan du göra här.

LADAN fortsätter som vanligt, och trots Corona så ämnar vi fortsätta med alla ledare och alla grupper, dock kommer vi sprida ut oss både i lokalen och utanför i närområdet. Mer info finns här.

UNGDOMSGUDSTJÄNSTERNA är ett nytt grepp för i år. Vi arrangerar två stycken i September, dels den 4/9 och dels den 18/9. Från och med oktober månad så blir det gudstjänst varje fredag fram till vi tar jullov. 
Gudstjänsterna och efterhänget i cafeet är från kl 19.00 och riktar sig till ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet.

Dessutom blir det två HAJKER på Stenbodagården i höst.
En för ungdomar som går i årskurs 6-9, och den hajken blir 11-13/9. Mer info och anmälan finns här.

Dessutom blir det en hajk den 25-27/9 som riktar sig till ungdomar på gymnasiet. Info och anmälan hittar du här.

På grund av den rådande coronaepidemin så kommer vi göra vissa saker lite annorlunda, och inte minst se till att vi inte är för många på samma plats. För utförligare information om hur vi hanterar situationen, se vår info här, som uppdateras löpande.

Edward Härgestam

Edward Härgestam

Ungdomspastor

076 - 946 59 13

edward.hargestam@imkorebro.se