2021-02-13 | Bertil Engqvist

Kyrkor som tvingas ha sina gudstjänster bakom insynsskyddande höga murar hör till det normala i stora områden, såsom delar av Mellanöstern, Nordafrika, Saudiarabien, Iran och Turkiet. Allt för att inte attrahera ”obehöriga” till sina samlingar. I bästa fall får man ha en oansenlig liten lapp på utsidan. Falska och obehagliga rykten sprids om kristna traditioner i media, t ex om nattvarden. Men i de situationerna är SAT-7 ett fantastiskt fönster till verkligheten genom sina sändningar.

SAT-7 sänder varje vecka gudstjänster som spelas in från olika kyrkor i t ex Iran, Turkiet och länder i Nordafrika. Det ger en unik möjlighet för alla att få se och höra vad en kristen församling verkligen är.  De blir till hjälp när en liten husförsamling eller familj firar gudstjänst på annan tid. Genom att SAT-7 varierar sina gudstjänster och speglar olika dialekter och kulturer, väcks intresset hos fler och man upplever att kristen tro är också är för mig. Och de som redan är kristna, vuxna såväl som barn, får känna att jag är inte ensam, trots att jag tillhör en minoritet. Till och med andra med min dialekt följer Jesus Kristus! SAT-7 skapar gemenskap och stärker miljontals kristna i att hålla ut. 

SAT-7 ACADEMY, som både har direkt skolundervisning och fortbildning till såväl lärare som föräldrar, fyller idag ett ännu större behov. Det är inte bara barn på flykt som behöver undervisning, utan också tusentals barn som drabbats av ”lockdown” pga av Corona.  I Libanon är antalet coronasmittade nästan i paritet med Sverige. Landet har gjort kraftfulla nedstängningar, trots en katastrofal ekonomi, som förvärrats efter explosionen i Beiruts hamn. Sjukhusen har stor brist på syrgas och många dör helt enkelt i kön för att få vård. SAT-7 försöker mitt i allt detta ge hopp och framtidstro och vädjar om förbön för programledarna. 

SAT-7 utvecklas ständigt. Via SAT-7 Plus kan man nu streama program och söka i gamla arkiv, enligt George Makeen, som arbetar på huvudkontoret på Cypern. 

Tack för att DU är med och stöttar SAT-7 via Immanuelskyrkans församlingskassa och har SAT-7 med i dina förböner!  Swish 123 199 39 55

PS. Vill du läsa mer om SAT-7 se EFKs hemsida. Sök på SAT-7

Bertil Engqvist

Bertil Engqvist

Bertil.Engqvist@om.org