2020-09-07 | Johan Arenius

Vill du bli del av en mindre gemenskap i församlingen? Vi kallar den hemgrupp. Där delas livet, tron och bönen.

Till sin natur är församlingen en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Att vara kristen är att följa honom. Att vara en församling är att göra det tillsammans. 

En hemgrupp är helt enkelt en mindre grupp i församlingen som möts i syfte att hjälpa varandra att leva som kristen i vardagen. Formerna för grupperna och vad som är fokus kan variera. Den stora poängen är att vår tro och efterföljelse mår väl av förtätad och livsnära gemenskap. Namnet hemgrupp är inspirerat av flera sammanhang i Nya testamentet där det blir tydligt att hemmiljön är en naturlig plats för gemenskap med både Jesus och andra lärjungar.

I Immanuelskyrkan finns en mångfald av hemgrupper. Unga vuxna, seniorer och medelålders; grupper med mycket tid för bön, samtalsorienterade, bibelstuderande med mera. 

Söndagen den 11:e oktober, efter gudstjänsten, har vi en lunch för alla som är intresserade av att bli del av hemgrupp. Var och en hämtar eller tar med sin egen matlåda och vi sitter, äter och pratar i caféet. 

Planerar du komma den 11/10? Vill du veta mer om våra hemgrupper?  Vill du komma med i en grupp? Kontakta Rikard Edefors, en av våra pastorer och ansvarig för vårt arbete med Hemgrupper. 

Rikard nås på 

rikard.edefors@imkorebro.se och 0709-784420

Johan Arenius

Johan Arenius

Pastor och föreståndare

076-946 59 10

johan.arenius@imkorebro.se