Välkommen på årsmöte!

IMK-söndag, barnens gudstjänst, fixar så att det finns aktiviteter för barnen under både gudstjänsten och årsmötet. 

 

10.00 Gudstjänst

11.00 Årsmötet öppnas. Innan fikat fokuserar vi på året som gått. Fattar beslut om bokslut, verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet och liknande. 

Ungefär 12.00 Förstärkt fika

När vi fikat klart återupptar vi årsmötet och fokuserar då på framtiden. Väljer personer till olika funktioner, fattar beslut om budget för 2020 och får glimtar från de olika verksamheternas verksamhetsplaner. 

 

Handlingar till årsmötet:

Årsberättelse 2019

Årsredovisning 2019

Revisionsberättelse 2019

Revisionsrapport 2019

Budget 2020, en mer detaljerad budget kommer presenteras på årsmötet 

Valberedningens förslag

aktiviteter Läs mer om Församlingsmöte

Hitta till
;