Liggande logotyp för Immanuelskyrkan
4 december 11:00-12:30, Kyrksalen

Gudstjänst - Längtan efter skönhet och rättvisa

Välkommen att fira gudstjänst tillsammans med oss. Vi är alltid några som är med för första gången, så du är i gott sällskap om du är ny.

Rikard Edefors, som är pastor hos oss, predikar utifrån rubriken "längtan efter skönhet och rättvisa". Vi tror att Gud lagt ner den längtan i oss.

Pelle Ankarberg med team kommer leda oss i sång och tillbedjan.

En bit in i gudstjästen går de barn som vill till söndagsskolan. Hos oss kallar vi den för IMK Söndag. Den är planerad för att passa barn upp till ungefär 11 år. Barn som går i årskurs sex och sju har en egen grupp som möts paralellt med IMK Söndag.

I våra gudstjäsnter sjunger vi mycket tillsammans. Sånger om Gud och sånger till Gud. Du sjunger med så mycket och så lite du vill. Vi läser också i Bibeln tillsammans, ber och lyssnar på predikan. Oftast är det någon av försmlaingens pastorer som predikar, men ibland har vi gästande predikanter och ytterligare andra gånger predikar församlingsmedlemmar.

Efter gudstjänsten finns det fika för den som vill.

Vare sig du brukar fira gudstjäsnt tillsammans med oss eller om detta blir första gången. Välkommen!

Etiketter

Dela sida

Kommande i kalendern