Liggande logotyp för Immanuelskyrkan
10 december 18:00-19:00, Kyrksalen

Kom helig Ande-kväll

Den helige Ande är hjälparen från Gud som verkar i oss för att Jesus ska bli synlig och känd. Anden vill beröra oss och utrusta oss så att Jesus märks mer och mer. 

Vad gör vi när vi möts?
”Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.” Så skriver aposteln Paulus om Andens olika gåvor som behöver komma till uttryck i våra liv. Han fortsätter ”…sök också vinna de andliga gåvorna” och ”… när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få den i överflöd till församlingens uppbyggelse”.
Vi behöver alltså ivrigt söka Andens liv och gåvor, inte främst för vår privata upplevelse utan för församlingens uppbyggelse och för att den här världen ska få upptäcka vem Jesus är.

Därför inbjuder vi till en söndagskväll i månaden då vi tillsammans söker Gud, får ta emot mer från Jesus och tillsammans träna på att ledas av Anden.

Hur ser kvällen ut?
Upplägget är enkelt. Vi möts kyrksalen vid böneplatsen och ber, med och för varandra. Vi delar Guds tilltal med varandra, vi lägger händerna på och ber för de som önskar förbön för sjukdom, vägledning eller vad än behovet är. Vi möts i ögonhöjd, enkelt, avslappnat och naturligt.

Välkommen!
Kom du som längtar efter mer av Gud.
Kom du som behöver förbön.
Kom du som vill ta emot Andens gåvor och liv.
Tillsammans söker vi Jesus!

Värmeljus

Etiketter

Dela sida

Kommande i kalendern