Liggande logotyp för Immanuelskyrkan
4 juni 11:30-14:00, Kyrksalen

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte

 1. Inledning
 2. Val av justeringspersoner
 3. Generell uppdragsbeskrivning för verksamhetsråden
 4. Val av ledamöter i barn- och familjerådet *
 5. Val av ledamöter i musikrådet
 6. Val av ledamöter till omsorgsrådet
 7. Personalfråga *
 8. Ekonomi
 9. Tillgänglighets- och brandsäkerhetsfrågor
 10. Hildas - så funkar det
 11. Servicegrupper - så funkar det
 12. Övriga frågor

Punkt 7
Under våren har församlingsledningen jobbat med att rekrytera en ledare för vår barn- och familjeverksamhet. Församlingsledningen har glädjen att föreslå församlingsmötet att besluta att kalla Josefin Fållsten till en tjänst som pastor med ansvar för barn och familj.

Josefin har genom sitt liv samlat på sig en gedigen ledarerfarenhet från såväl lokal församlingstjänst som inom Evangeliska frikyrkans gemensamma organisation i Sverige och globalt.

Inom EFK har Josefin arbetat med flera olika uppgifter. Bland annat ansvarig för EFK-ung, festivalen Frizon, regionledare för arbetet i Asien samt ledare för EFKs internationella program.

Hennes närmaste familj består av maken Jonas och fyra barn. De senaste fyra åren har familjen bott och arbetat i Kenya. Jonas har varit utsänd av PMU och Josefin har bland annat arbetat med olika former av ledningsstöd till pingströrelsen i Kenya.

Utöver en examen från pastorsutbildningen på Örebro teologiska högskola 2001 har hon läst strökurser inom ledarskap och organisationsutveckling, sociologi, hållbar utveckling.

Församlingsledningens intryck är att vi, om vi kallar Josefin, får en pastor med geda ledaregenskap, god förmåga att formulera teologi och ett hjärta som bultar för att barn ska få lära känna Jesus. Josefin förstår balansen mellan att å ena sidan vara en möjliggörare för ideella ledare och å andra sidan också själv vara del av de olika barnverksamheterna. De två kortare församlingstjänster hon haft tidigare har haft fokus på barn, unga och familj. Erfarenheter som passar väl in i den tjänst vi hoppas att hon kliver in i.

FL föreslår församlingsmötet besluta:

Att kalla Josefin Fållsten som pastor för en halvtidstjänst med ansvar för barn och familj.

 

Punkt 4
Valberedningen föreslår församlingsmötet:
att välja följande personer till barn- och familjeråd:
Andrea Blåberg (ordf), Per Carlsson, Peter Kempe och Stina Wallin.

Etiketter

Dela sida

Kommande i kalendern