Liggande logotyp för Immanuelskyrkan
3 mars 11:00-12:30, Kyrksalen

Gudstjänst

Välkommen är fira gudstjänst tillsammas med oss!

Bön, bibelläsning, predikan och sång.

Rikard Edefors predikar. Caroline Lundbäck med team leder oss i lovsång.

Efter gudstjänsten finns det fika för den som vill.

IMK-Söndag för alla barn i åldern 3-12. Tonårsgrupp för 13-16 åringar.Innevarande predikoserie:

Nycklar till verklig lycka
Den poetiska inledningen på Bergspredikan i Matteus 5 kallas för Saligprisningarna. Jesus berättar här om åtta nycklar till verklig lycka. Han visar att Guds rike är goda nyheter för alla oss som inte har mycket att komma med. Vi som känner igen oss i det kan få ny och rätt riktning med Gud. Varje nyckel är en hållning till livet som vi mår bra av att söka. Och nycklarna är samtidigt också löften från Jesus om att i Honom finns det kraften till förändring.

*

Matt 5: 1-10 (från The Message)
När Jesus märkte hur mycket folk som kom för att höra honom gick han upp på et berg. De som studerade för honom, hans ständiga följeslagare, följde med upp. När han hade funnit ett lugnt ställe satte han sig ner och undervisade sina studenter. Så här sa han:
- Lyckliga är ni när ni inte vet vad ni ska er till. Ju mindre det är av er i det ni gör, desto mer är det av Gud och hans styre.
- Lyckliga är ni när ni känner att ni har förlorat det ni höll allra mest av. Bara då kan ni vila i hans armar som ni håller allra mest av.
- Lyckliga är ni när ni inte vill vara någon annan - varken mer eller mindre än ni är. I den stunden blir ni ägare till allt som inte kan köpas.
- Lyckliga är ni när ni fått aptit på Gud. Bättre än så kommer ni aldrig äta och dricka.
- Lyckliga är ni när ni bryr er. Så fort ni blir ”brydda” blir ni också ”ombrydda”.
- Lyckliga är ni när allt inuti er - hjärna och hjärta - kommer iordning. Då kan ni se var Gud finns i allt utanför er.
- Lyckliga är ni när ni kan hjälpa människor att samarbeta istället för att konkurrera eller slåss. Då märker ni vilka ni egentligen är och hittar er roll i Guds familj.
- Lyckliga är ni när er kärlek till Gud gör er förföljda. Då ska ni fly längre in i Guds rike.

***
Lycklig är du när du inte vill vara någon annan.
25/2

Lycklig är du när du inte vet vad du ska ta dig till.
3/3

Lycklig är du när du bryr dig.
10/3

Lycklig är du när du fått aptit på Gud.
17/3

Lycklig är du när du hjälper människor att samarbeta.
24/3


Etiketter

Dela sida

Kommande i kalendern