Immanuelsträffen är en träff för daglediga - välkommen till gemenskap, sång, värme och servering.

Tema: "Etiopien - en ny vänskap".
Örjan Garpenholt berättar om personliga vänner, landet och lite om forskning
Servering.

aktiviteter Läs mer om Immanuelsträffen

Hitta till
;