Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Lovsångsmedley

Lovsångsmedley

Gud du älskar mig precis som den jag är

jag är skapad för att du vill ha mig här

och jag vet att du är nöjd med mig

därför vill jag tacka dig, rikare än en miljonär

 

Så stor är vår Gud, sjung med mig

Så stor är vår Gud

Alla ska se hur stor Gud är

 

Helig, helig, helig

Du är Gud och allsmäktig

Därför stiger all vår lovsång

Upp till dig, upp till dig

Helig, helig, helig

Full av nåd, full av kärlek

Fader, Ande, Son

All ära ger vi dig

Etiketter

Dela sida