Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Rövarrap

Rövarrap
Text: Karolina Cederqvist
Musik: Karolina & Håkan Cederqvist
Luk 23:32-43

Jesus, vem var han denne man,

Han utmanade, förmanade, konkret, ren och sann.

Som en profet Han handlade,

Människors liv Han förvandlade

Många börja Honom följa, andra fick sin avund dölja.

”Korsfäst!”, sa de, vi vill inte ha Dig här.

Du provocerar, irriterar med det Du säger, gör och är.

 

Och Hans dom, så löd den, Du är dömd till döden,

Med en rövare på var sin sida fick Han straffet långsamt lida.

Folket börja honom klandra:

”Hjälp dig själv som du hjälpt andra”.

Rövaren brevé

Öste ur sig samma smé:

”Om Du är Guds Messias, hjälp Dig själv och oss.

Så att vi befrias, från våra bojor kommer loss”

 

Men den andra kände skuld, ånger i sitt hjärta.

Förstod att nåt var fel, något han anade med smärta.

Vi har fått vad vi förtjänat, vi har dömts med rätta.

Inte kan vi och denne man, med samma mått ha blivit mätta?

Han har dömts utan skuld, vi för att vi stulit guld.

”Är du inte rädd för Gud, som fått samma straff som dig?”

”När Du kommer till Ditt rike Jesus, tänk på mig!”

 

Redan idag ska du va med mig

vid himmelens port.

Redan idag ska du va med mig

för att du trodde stort.

 

Förlåten brast, förlåtelsen fick ny gestalt för alla dem som tror att Han är Guds son.

Etiketter

Dela sida