Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

IMK Söndag - söndagsskola

"Låt barnen komma till mig" säger Jesus. Vi vill att barnen ska få upptäcka och lära känna tron och Bibeln genom lek, samtal och aktiviteter. Centralfiguren är Jesus men gemenskapen är också viktig. Precis som vuxna vill träffa vänner i kyrkan får barnen chans att umgås och hitta nya kompisar. Verksamheten vänder sig till barn upp till 13 år.

Välkommen med på IMK Söndag

Alla barn 0-13 år är välkomna med oavsett om det är för första gången eller om de brukar vara med på våra samlingar. Vi ledare vill värna om att alla barn ska bli sedda och få trivas på IMK Söndag. Vi varvar lek och aktiviteter med drama och berättelser ur Bibeln och från vardagslivet.

Vårt upplägg
Vi startar alltid i kyrksalen tillsammans med alla andra kl.11. Efter en liten stund välkomnas alla barn att följa med sina ledare upp till övervåningen för våra egna samlingar.

Ovanför trappen på andra våningen delar vi upp oss i mindre grupper. I nuläget har vi en grupp med barn från 4 till 8 år som vi kallar "lilla gruppen". I den gruppen är man välkommen att vara med även som yngre än 4 år men då i sällskap av vuxen förälder. Den gruppen håller först till i Utsikten. Nästa grupp är för barn 9-11 år (åk 3-5) och kallas "stora gruppen". De samlas först i rummet Skogen. Båda grupperna har sen även tillgång till det härliga skapanderummet Ateljén samt multihallen Gläntan.
Vi har även en grupp för barn som går i 6an och 7 an, de möts med våra ungdomsledare Eveline & Lukas samt ansvariga föräldrar och går till rummet Åkern.

Sist och minst, för dig som har små barn 0-3 år så kan ni välja att vara med på IMK Söndags lilla grupp (där det också är fri lek efter samlingen i Utsikten och tv-skärm med gudstjänsten visas), hänga på lekytorna nere på kyrktorget under trappen med ljud från gudstjänsten, vara i amningsrummet (på andra våningen bredvid Utsikten) eller sitta med på gudstjänsten i kyrksalen.

Efter gudstjänstens slut (ca 12.15) hämtar du ditt barn där uppe. Då bjuds alla barnen på korv med bröd och det finns också möjlighet att fortsätta gemenskapen med fika där uppe.

Några gånger per termin firar vi gudstjänst tillsammans i kyrksalen med alla åldrar. Det står alltid annonserat i kalendern här på hemsidan. Den här våren är det 5 mars och 23 april.

Att vara med i IMK Söndag är kostnadsfritt men vi behöver ha lite uppgifter om ditt barn. De uppgifterna fyller du i Här. Det möjliggör för oss att hålla kontakt med dig som förälder men också att få bidrag av vår samarbetspartner studieförbundet Bilda och staten.
Aktuell information om vår verksamhet går att följa här eller via våra sociala medier. Alla föräldrar inbjuds att vara med i vår facebook-grupp ”IMK Söndag” där vi skriver fortlöpande om det som händer.

Församlingen har också en facebookgrupp där vi skriver om allt som berör Barn och familj. Den hittar du här

Hälsningar
IMK Söndags ledare.

Obs! Vi är i behov av fler ledare för att kunna möta upp det växande antalet barnfamiljer som kommer till oss så kontakta Frida Öberg om du vill anmäla ditt intresse eller för mer information.

Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda

Etiketter

Dela sida