Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Vänförsamling i Viborg

Sedan vårt första besök i Viborg 1992 har mer än 200 personer från Immanuelskyrkan varit där.
Körer har sjungit, pastorer och musiker har undervisat, ungdomsgrupper har fått nya intryck och vår söndagsskola stöder barn- och lägerverksamhet, bland annat till julklappar och julfester för barn på barnhem. Läs mer här om vår vänförsamling i Viborg.

Från underground till "Kyrkan på berget"

Baptistförsamlingen i Viborg började som en liten grupp som knappt vågade träffas. Idag syns deras kyrka över stora delar av staden.
Rädslan för myndigheter var stor, men kontakter har efter hand etablerats med de sociala myndigheterna. Här öppnade våra sändningar med kläder, skor och mycket annat, dörrar till såväl sjukhus och barnhem som till människors hjärtan. Under sovjettiden kunde ryssar inte resa ut ur landet, men nu har ett stort antal från församlingen i Viborg besökt Sverige. I början i samband med kurser på Solåsens kursgård i Kolmården, sedan för att besöka oss Immanuel. Det har också hänt att de har kommit på spontana besök under sin semester.

Sedan vårt första besök i Viborg 1992 har mer än 200 personer från Immanuelskyrkan varit där.
Körer har sjungit, pastorer och musiker har undervisat, ungdomsgrupper har fått nya intryck och vår söndagsskola stöder barn- och lägerverksamhet, bland annat till julklappar och julfester för barn på barnhem. På senare år har musikutbytet ökat med att Joybells och andra musikerkonstellationer har besökt Viborg. Det utbytet har sträckt sig till St Petersburg och samarbete med Total Praise.
Inte minst har vi delat gudstjänst- och måltidsgemenskap.

Förändringens tid

De har hänt mycket i Ryssland under de år vi har besökt dem. I mitten på 90-talet var det lätt att få visum, frihet skulle råda, de som hade initiativkraft försåg sig på andras bekostnad, rubeln sjönk som en sten, de fattiga blev ännu fattigare. Butikerna fylldes av varor men få hade inte råd att handla. Det här har naturligtvis påverkat församlingens arbete, inte minst kyrkbygget. Det har ständigt kommit nya regler som har fördyrat och fördröjt arbetet.
Pastor Slava Morozov har varit ansvarig för arbetet under denna förändring. Det har inte varit enkelt att förena det gamla sovjetiska tänkesättet men alla nya influenser. Under de senaste åren har de kommit flera rapporter om strängare kontroll, hot mot oliktänkande och flera, framför allt fria församlingar har utsatts för förföljelse. En del kristna vill återgå till det mer konservativa tänkesättet, samtidigt som en yngre generation vill bygga en församling som attraherar unga människor.
Förändringen är tydlig i vår vänförsamling också, och det är ingen lätt uppgift som väntar Aleksey Ferdinand, som är föreståndare sedan årsmötet 2013. Slava kommer att finnas kvar som seniorpastor och mentor. Kom ihåg Aleksey och hans familj, Maria, Mark och Philip i dina böner.

Vi lär av varandra

Den kärlek, glädje och gästfrihet vi mött i Viborg har lärt oss mycket. Det är inte de yttre förutsättningarna som skapar trygghet, utan vår gemensamma tro och vänskapen med varandra. Den grunden vill vi bygga vidare på.

Vi vill utveckla och fördjupa samarbetet genom att:

  • dela varandras böneämnen;
  • öka kontakten mellan våra söndagsskolor;
  • bjuda in nyckelpersoner till Örebro;
  • erbjuda undervisningshelger utifrån deras önskemål;
  • stötta unga människor som vill studera teologi ekonomiskt;
  • erbjuda besök av Joybells och andra musiker och sångare, främst för stöd och utbildning, men också för konserter.
Familj med mamma, pappa och två små barn som de bär på varsin arm.

Fakta om Viborg

1293 grundades Viborg av svenskarna.
1710 intog ryssarna staden och den förblev rysk fram till 1812 då Karelen förenades med Finland. Under andra världskriget återerövrades Karelen med Viborg av Sovjetunionen.
Drygt 170 000 människor bor i Viborgs distrikt och cirka 90 000
i staden Viborg.

Viborgs baptistförsamling

1946 bildades en bönegrupp.
1989 registrerades församlingen, som då hade cirka 60 medlemmar.
1992 startade kyrkbygget.
1994 bildades en dotterförsamling i Svetogorsk, fyra mil från Viborg.
2001 invigdes "Kyrkan på berget".
Idag är det cirka 100 medlemmar.

Etiketter

Dela sida