Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Kören

Kören är pausad under våren 2023

En 4-stämmig blandad kör med varierad repertoar.

Välkommen att vara med och sjunga i vår kör. Vi är en 4-stämmig blandad kör med varierad repertoar i olika stilar och epoker, t.ex adventskör, lovsång, mässa, strängmusik och specialskriven musik. Målet är att ofta, men inte alltid, sjunga med orkester. Sugen på att vara med? Du är varmt välkommen.


Målsättningen är att sjunga varierad musik tillsammans med orkester. Genom regelbunden övning kommer vi kunna bygga fin gemenskap och körklang och så småningom öva in musik till kyrkinvigningen. Vi övar en gång i veckan, torsdagar klockan 19. Årets höjdpunkter kommer vara de stora högtiderna då vi kan medverka med kör och orkester.

Detta är både ett tillfälle för dig som sjungit kör tidigare och för dig som inte gjort det ännu.

Ledare för kören är Konrad Olausson och Essen Ledstam.

Etiketter

Dela sida