Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Vårt sociala arbete

Immanuelskyrkans sociala arbete vill göra Guds kärlek tydlig för varje människa.

Alla kan hamna i en situation där ett extra stöd behövs. Via vårt social arbete, som ibland kallas Take care, kan till exempel ensamstående föräldrar få några kassar mat, barn kan få en vinterjacka, andra får hjälp med livsviktiga mediciner eller hjälp med annat som pengarna inte räckt till för. Någon annan behöver ett samtal i förtroende. Ytterligare någon annan behöver en stund gemenskap och få bli sedd mitt i vardagen.

Personer som möts i vårt sociala arbete

Socialt arbete

Vi står för medmänsklig omsorg genom barmhärtighet, solidaritet och respekt för den enskilda människan. Vi vill göra Guds kärlek tydlig för varje människa. Vi tror på alla människors lika värde och därför verkar vi för allas rätt till ett meningsfullt liv och rätten till inflytande över sitt eget liv och sin egen framtid.

Varje människa har behov av gemenskap, sammanhang och mening. Varje människa har också basala behov som mat, kläder, trygga omständigheter och framtidshopp. Med vårt sociala arbet vill bistå enskilda och familjer med de begränsade resurser vi har. Detta tar sig bland annat följande uttryck.

MatCentralen

Immanuelskyrkan finns med i en matutdelning i samarbete med Stadsmissionen. Vi tar ansvar för att ordna en mötesplats i form av ett café. Vi håller öppet på Gamla gatan 29 varje torsdag förmiddag och där kan hjälpsökande möta en lyssnande medmänniska och dessutom ansöka om hjälp genom att berätta om sina behov i ett kartläggande samtal.

Språkcafé

Vi har på måndags eftermiddagar öppet i kyrkan med fokus på gemenskap och språkträning och vi har besökare från många olika länder.

Enskilda samtal

Vi har möjlighet att erbjuda enskilda stödjande samtal där man kan berätta om saker i förtroende och få förbön. Om så önskas kan samtalen ske under tystnadsplikt.

Lördagsgruppen

Lördagsgruppen är en självhjälpsgrupp på kristen grund med fokus på gemenskap och samtal. Gruppen möts i kyrkan kl 15.00 de flesta lördagar året runt.

Sommardagar på Solliden

Mot slutet av sommarlovet erbjuder vi tillsammans med Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Filadelfiakyrkan utflyktsdagar för utsatta barnfamiljer.

Hembesök

Vi håller kontakten med och besöker ensamma, äldre och sjuka i församlingens nätverk.

Allt detta och mycket mer är uttryck för hur vi vill tydligöra Guds kärlek i Örebro.

Övrigt: Stöd och samarbeten

  • Vi är med Örebro Stadsmission och samarbetar tillsammans inom flera olika delar av dess verksamheter.
  • Vi stöder besöksverksamhet på Kumlaanstalten.
  • Vi stöder Sjukhuskyrkan i Örebro.

Etiketter

Dela sida