Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

GDPR

Allmän information

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som gäller från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar, samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade, har du rätt till viss information. Här följer en beskrivning av registerhanteringen i vår församling.

Medlemmar i församlingen

Du blir medlem i församlingen genom dop, flyttningsbetyg från annan församling, eller i vissa fall genom särskild bekännelse av din tro. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-adress), datum för födelse, dop och medlemskap samt var dopet skett. Vi registrerar på vilken grund du blivit medlem (dop, flyttbetyg, bekännelse) och i förekommande fall från vilken församling du kommit till oss. Likaså registrerar vi kön och vem som är din make/maka om ni båda tillhör församlingen.

Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem,samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett samfund som församlingen är en del av.

Väljs eller utnämns du till en ledande post eller till en arbetsgrupp i församlingen, eller är kontaktperson för en grupp, kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webbsida och/eller i annan kanal för information.

Församlingen kan ta fram en adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar.

När du flyttar till en annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem, men vi sparar dina uppgifter i Arkivet för att kunna bjuda in dig till jubiléer och andra arrangemang. Vill du av någon anledning bli borttagen från registret meddelar du det till församlingen, som då tar bort alla uppgifter om dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

Deltagare i församlingens verksamheter

Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller såväl barn, ungdomar som vuxna. I vissa av våra aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum – i vissa fall hela personnumret – samt din närvaro. För deltagare yngre än 13 år ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne. För barn som barnvälsignats i församlingen registreras datum för barnvälsignelse.

Vi gör denna registrering för att kunna hålla kontakt med och skicka information till dig som deltagare, för att kunna söka bidrag för vissa aktiviteter och för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK). Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag. Statistikuppgifterna är värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering av verksamheten. Uppgifterna ger oss också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter.

Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare. För närvarande gäller detta det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, och du är närvarande i aktiviteten, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den arrangerande församlingen/föreningen.

Deltagande i arrangemang

Församlingen ordnar ibland församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling, dock inte längre än två år. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig, vänder du dig till församlingens kontaktuppgiftsansvariga Kerstin Båsjö på info@imkorebro.se

Exempelbild

Etiketter

Dela sida