Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Vår missionshistoria helt kort

Under vår drygt hundraåriga historia har vi varit engagerade i internationell mission.

Sjuksköterskan Ellen Hilberth var baptistförsamlingen Immanuels första missionär, även om församlingen hade stöttat missionsarbete redan från starten. 1930 reste hon till Centralafrika och blev så småningom tillsammans med sin man tongivande i den process som ledde fram till de centralafrikanska kyrkornas självständighet. De tog också fram en ordbok gbaya/franska som betydde mycket i alfabetiseringsarbetet i området.

I takt med att församlingen växte utökades sedan det internationella engagemanget, och Centralafrika var fortfarande i blickpunkten. En av de utsända, Gunvor Ahlbäck-Öman, dog på sin post år 1950, men andra följde efter. Så småningom vidgades horisonten och medarbetare sändes ut till Indien, Nepal, Thailand och flera andra länder. Vi har numera arbetare i en rad länder och projket samt en vänförsamling i Viborg i Ryssland.

Det började för över hundra år sedan för Immanuels del, men allt bygger på Jesu ord i Matteus 28:18-20

Etiketter

Dela sida