Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Hemgrupper

Händer som möts

För att vi som tror på Jesus ska kunna följa honom och växa i vår tro behöver vi små livs-nära gemenskaper. Här finns plats för dig!

Vad är en hemgrupp?

Alla mår bra av att finnas i en tajt gemenskap som möts regelbundet. I en församling behöver vi få omfamnas av en varm gemenskap där vi kan växa i öppenhet och visa omsorg om varandra. Vi behöver platser där förbönen för varandra och för våra medmänniskor blir naturlig. Vi behöver tid för gemensam bibelläsning för att kunna upptäcka vad Jesus-efterföljelsen innebär för oss idag. En sån gruppgemenskap kan dessutom vara en mycket bra plats för våra sökande vännner att sakta men säkert kunna lära känna Jesus. En hemgrupp är helt enkelt som ett växthus för den som vill tro på Gud.


Målet med hemgrupperna är precis att var den växtplats som beskrivs ovan. Immanuelskyrkans grupper ser väldigt olika ut till sina sammansättningar och har delvis olika fokus. Vi har grupper med ungdomar, unga vuxna, familjer, medelålders, seniorer och blandade åldrar. Vi har grupper som möts för att ha särskilt fokus på bön, vara samtalsorienterade, bibelstuderande eller ägna sig åt volontärarbete. Våra hemgrupper möts olika dagara och på olika tider.
Vi tycker det är bra att det är olika och att mångfalden av uttryck kring samma ett och samma mål är en styrka.

Att bli en del av en grupp

I Immanuelskyrkan finns 26 hemgrupper med ungefär 250 deltagare. Både antalet grupper och antalet deltagare växer hela tiden. Det är mycket glädjande! Vi arbetar hela tiden med att bereda rum för fler ska komma med.

Vill du bli en del i en grupp så kontakta Rikard Edefors. Han har övergriapnde ansvar för församlingens hemgrupper.

Etiketter

Dela sida