Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Om vår församling

Immanuelskyrkan är en baptistisk församling som finns i Örebro. Vi startade en gång i tiden, närmare bestämt 1907 av 32 personer och idag är vi en församling på 750 st. Vi är en församling på väg, på väg från en stadsdel i Örebro till en annan där vi håller på och bygger en ny större kyrka som bättre ska passa nutidens församlingsliv.

Församlingen präglas av ett rikt musikliv där olika typer av körer har varit dominerande historiskt.

Församlingen har ett starkt socialt engagemang som tar sig utryck i besöksgrupper på fängelse, utdelning av matkassar till behövande, ett själavårdande öra när livet brister, hembesök till äldre och sjuka och mycket mer. Församlingen är en generationsförsamling, dvs här finns alla åldrar representerade - från babyn till 100 åringen. Varje vecka möts hundratals barn och ungdomar för att sjunga, leka, lära sig om den kristna tron, be, lovsjunga, spela instrument, umgås och dela livet ihop! Barnvälsignelse, konfirmation, vigsel och begravning är också handlingar som naturligt hör hemma i församlingen.

Immanuelskyrkan är en del av Evangeliska Frikyrkan som är ett kyrkosamfund. Genom Evangeliska Frikyrkan har Immanuelskyrkan internationell mission i olika länder, t.ex. Centralafrikanska republiken, Sydafrika och Sydostasien.

Vår församlingsordning

Vår församlingsordning är vårt försök att beskriva vilka vi är, vad vi tror och vad vi vill vara. Beskrivningen är en del av en pågående process där vi tänker om församlingens liv och därför blir den aldrig färdig.

Etiketter

Dela sida