Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Gudstjänster i Immanuelskyrkan

Välkommen till gudstjänst hos oss i Immanuelskyrkan! Alla gudstjänster är öppna för alla och vi är glada att det varje vecka kommer nya människor till oss.

Söndag förmiddag klockan 11.00 firar vi vår huvudgudstjänst. Då brukar vi vara ett par hundra personer som möts. Utöver den gudstjänsten firas det andra typer av gudstjänster mer eller mindre regelbundet. Nästa varje fredagskväll är det någon form av gudstjänst på ungdomssamlingen. En gång i månaden bjuder vi in till en Teizéinspirerad kvällsgudstjänst som vi kallar Mässa Immanuel. Ibland har vi en specialskriven musikgudstjänst eller liknande. En söndagskväll i månaden har vi en gudstjänst som fokuserar på lovsång och bön, den kallar vi SÖK.

Huvudgudstjänstens upplägg är:

 • Sång
 • Välkommen och bön
 • Eventuellt barnvälsignelse/dop/parentation
 • Sång
 • Bibelläsning
 • Sång
 • Predikan
 • Varannan söndag nattvard
 • Några sånger där du har möjlhget att få personlig förbön eller tända ett ljus.
 • Sång
 • Bön och välsignelsen.

För barn mellan 4-12 år finns IMK Söndag som pågår under gudstjänsttid en trappa upp i kyrkans olika lokaler.

Efter gudstjänsten är du välkommen att dela gemenskapen vid kaffeborden.

Varannan söndag firar vi nattvard som en del av vår förmiddagsgudstjänst. Till nattvardsbordet är alla välkomna som vill söka sig närmare Jesus Kristus. Du bestämmer själv om du vill ta del av gåvorna eller inte.

Vi är tacksamma för att Gud utrustat många människor i vår församling med musikaliska talanger. Det innebär att vi har ett rikt och varierat musikaliskt uttryck i våra gudstjänster med flera olika musikteam. Musikstilarna varierar men musikens funktion är densamma; att vi bjuds in att lovsjunga Gud tillsammans, att få sjunga sånger tillsammans som berätta om Gud och att lyssna på framförda sånger som säger något utifrån gudstjänstens rubrik.

Följ våra Gudstjänster på YouTube

Gudstjänst - Kärleken personifierad

Välkommen till gudstjänst! Johan Arenius predikar och Caroline Lundbäck med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst - Kärlekens ursprung

Välkommen till gudstjänst! Rikard Edefors predikar. Magnus Spångberg, Daniel Bäckrud med flera leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst - Älska varandra

Välkommen till gudstjänst! Anna-Karin Ohrnstedt, Give a Child a family Sydafrika, predikar. Lotta Erdtman med team leder oss i lovsång.

Svart pil till höger
Gudstjänst - Älskade unge

Välkommen till gudstjänst! Edward Härgestam predikar. Pelle Ankarberg med team leder oss i lovsång.

Svart pil till höger
Gudstjänst - Anden, hjälparen från Jesus

Välkommen till gudstjänst! I gudstjänsten predikar Rikard Edefors och Caroline Lundbäck med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst - Rättvänd kärlek

Välkommen till gudstjänst! I gudstjäsnten inleder vi en ny serie utifrån första Johannesbrevet. Vi dyker ner i kärleken och sanningen. Rikard Edefors predikar. Lotta Erdtman med team leder oss i lovsång.

Svart pil till höger

Etiketter

Dela sida