Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Gudstjänster i Immanuelskyrkan

Välkommen till gudstjänst hos oss i Immanuelskyrkan! Alla gudstjänster är öppna för alla och vi är glada att det varje vecka kommer nya människor till oss.

Söndag förmiddag klockan 11.00 firar vi vår huvudgudstjänst. Då brukar vi vara ett par hundra personer som möts. Utöver den gudstjänsten firas det andra typer av gudstjänster mer eller mindre regelbundet. Nästa varje fredagskväll är det någon form av gudstjänst på ungdomssamlingen. Några gånger per termin bjuder vi in till en Teizéinspirerad kvällsgudstjänst som vi kallar Mässa Immanuel. Ibland har vi en specialskriven musikgudstjänst eller liknande. En söndagskväll i månaden har vi en gudstjänst som fokuserar på lovsång och bön, den kallar vi SÖK.

Huvudgudstjänstens upplägg är:

  • Gemensam sång
  • Välkommen och bön
  • Eventuellt barnvälsignelse/dop/parentation
  • Gemensam sång varvas med bibelläsning och bön
  • Predikan
  • Instrumentalstycke eller en sång som sjungs för församlingen
  • Varannan söndag nattvard
  • Gemensam sång, möjlighet till personlig förbön, skriva en bön, tända ett ljus.
  • Gemensam sång där vi gör en insamling.
  • Bön och välsignelsen.

För barn mellan 4-12 år finns IMK Söndag som pågår under gudstjänsttid en trappa ner i kyrkans källare.

Efter gudstjänsten är du välkommen att dela gemenskapen vid kaffeborden.

Två eller tre gånger per termin är det ”Gudstjänst för alla åldrar” söndag klockan 11. Då är gudstjänsten i kyrksalen anpassad för att passa just alla åldrar, vilket i huvudsak innebär en anpassning till barnen.

Varannan söndag firar vi nattvard som en del av vår förmiddagsgudstjänst. Till nattvardsbordet är alla välkomna som vill söka sig närmare Jesus Kristus. Du bestämmer själv om du vill ta del av gåvorna eller inte.

Vi är tacksamma för att Gud utrustat många människor i vår församling med musikaliska talanger. Det innebär att vi har ett rikt och varierat musikaliskt uttryck i våra gudstjänster med flera olika musikteam. Musikstilarna varierar men musikens funktion är densamma; att vi bjuds in att lovsjunga Gud tillsammans, att få sjunga sånger tillsammans som berätta om Gud och att lyssna på framförda sånger som säger något utifrån gudstjänstens rubrik.

Följ våra Gudstjänster på YouTube

Gudstjänst 29 Januari | Styrkan i gemensamma praktiker

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Tema: Styrkan i gemensamma praktiker Åsa Molin, lärare på Akademi för ledarskap och teologi, predikar. Pelle Ankarberg med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst 22 Januari | Kristen tro behöver tas i anspråk för att leva

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Tema: Kristen tro behöver tas i anspråk för att leva Johan Arenius predikar. Maria Tausson och Erik Roos med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst 15 Januari | Vi människor behöver bearbeta tron intellektuellt

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Tema: Vi människor behöver bearbeta tron intellektuellt Rikard Edefors predikar. Lotta Erdtman och Patric Wermeling med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Gudstjänst 8 Januari | Vi människor behöver göra erfarenheter av Gud

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Tema: Vi människor behöver göra erfarenheter av Gud Rikard Edefors predikar och Carolina Lundbäck leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Fjärde Advent

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Johan Arenius, som är pastor hos oss, predikar. Pelle Ankarberg med team leder oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger
Tredje Advent

Välkommen att fira gudstjänst med oss. Rikard Edefors, som är pastor hos oss, predikar utifrån rubriken "längtan efter andlighet och gemenskap". Vi tror att Gud lagt ner den längtan i oss. Barnverksamheten IMK One Piece och gospelkören Joybells kommer leda oss i sång och tillbedjan.

Svart pil till höger

Etiketter

Dela sida