Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Allén

Allén är vår ungdomssamling på fredagar. Vi umgås, firar gudstjänst och hittar på massa roligt tillsammans. Välkommen!
Svart pil till höger

Bibeltimman

Välkommen till bibelstudier dagtid
Svart pil till höger

Djupare

Välkommen till föreläsningar och samtal där vi söker oss djupare i Bibeln och livets frågor
Svart pil till höger

Grundkursen

Grundkursen är en trygg miljö där vi tillsammans kan utforska livets frågor och kristen tro. Här får du som är nyfiken, sökare, skeptiker, tvivlare och/eller grubblare söka svar tillsammans med oss.
Svart pil till höger

Gudstjänster

Välkommen till gudstjänst hos oss i Immanuelskyrkan! Alla gudstjänster är öppna för alla och vi är glada att det varje vecka kommer nya människor till oss.
Svart pil till höger

Hemgrupper

För att vi som tror på Jesus ska kunna följa honom och växa i vår tro behöver vi små livs-nära gemenskaper. Här finns plats för dig!
Svart pil till höger

IMK Söndag

Varje söndag är det IMK Söndag. Vi börjar kl. 11:00 tillsammans med alla andra i gudstjänstrummet. Efter ca. 10 – 15 minuter går alla barn och unga till sina olika åldersgrupper.
Svart pil till höger

Internationell verksamhet

Jesus gav de första kristna i uppdrag att berätta om honom över hela världen. Det uppdraget gäller oss också. Vi vill medverka till att Guds rike växer långt utanför Sveriges gränser.
Svart pil till höger

Joybells

Joybells är Immanuelskyrkans gospelkör och har så varit sedan 1963 - först i Sverige. Joybells främsta mål har alltid varit att dela med sig av det glada budskapet om Jesus till alla människor. En gospelkör sprider det budskapet bäst genom att inte bara låta det vara en musikstil utan också en livsstil.
Svart pil till höger

Konfa

När man går i årskurs 8 erbjuder vi ungdomar att gå ett år i IMK Konfa.
Svart pil till höger

Kören

Kören är pausad under våren 2023
Svart pil till höger

Relationskursen

Bygg en stabil grund. Relationskursen ger verktyg för att bygga en stark och sund relation med ett livslångt perspektiv.
Svart pil till höger

Scout

Välkommen till IMK Scout
Svart pil till höger

Språkcafé

För dig som kanske är ny i Sverige eller har bott här länge men känner behov av att bli bättre på svenska så vill vi hjälpa dig.
Svart pil till höger

Stödjande samtal

Har du behov av att samtala med någon?
Svart pil till höger

Teckenspråk

Välkommen till vår teckenspråksverksamhet på imkorebro.se! Vi är stolta över att erbjuda ett brett utbud av samlingar och aktiviteter på teckenspråk. Varje vecka samlas vi för att utforska bibeln, samtala om livet och tron, och även för att lära ut teckenspråk till hörande deltagare.
Svart pil till höger

Unga vuxna

IMK Unga vuxna vill skapa mötesplatser där människor får växa i tro, fördjupa relationer och där det är enkelt att bjuda in fler. Vi vill vara en naturlig brygga till den större församlingsgemenskapen.
Svart pil till höger

Öppna Förskolan

TERMINSSTART den 23:e augusti
Svart pil till höger