Liggande logotyp för Immanuelskyrkan

Stödjande samtal

Har du behov av att samtala med någon?

Samtal i Immanuelskyrkan

Att i förtroende kunna dela sina tankar och upplevelser kan vara till stor hjälp för att hantera livet. I församlingen finns personer som är redo att möta dig för en kort serie enskilda stödjande samtal.

Samtalen bygger på den varma medmänsklighet som finns i vår kristna tro. Att varje människa har ett högt okränkbart värde, just eftersom vi är skapade och djupt älskade av Gud. Samtal hos oss sker med fokus på att vi lyssnar på det du vill berätta och att vi ber med dig.

Vi erbjuder samtal som präglas av kristen andlig vägledning * och själavård ** och vi kan också erbjuda grundläggande relationsstöd ***.De som finns till hands som samtalspartners är personer med variation och bredd i ålder, kompetens och utbildning. Församlingens pastorer kan samtala under tystnadsplikt vid tillfällen där det särskilt efterfrågas.

Om du efter några samtal har behov av fler och djupare samtal uppmuntrar och stödjer vi dig till att söka hjälp och stöd hos samhällets resurser och hos andra aktörer med spetskompetens.

Hur gör du för boka samtal?

Är du i behov av samtal vill vi att du söker kontakt med Rikard Edefors. Han är pastor med ansvar för att samordna våra stödjande samtal. Han ser till att du får möta en person med kompetens som passar just dig.

*Andlig vägledning är ett sätt att söka och finna Gud i allt. Att utforska hur Gud är verksam och närvarande i hela våra liv. Det handlar om att utforska erfarenheter, längtan, drömmar, tro, hopp och liv med Jesus Kristus, genom att tala med någon som lyssnar och vägleder.

**Själavård är omsorg om människans existentiella, själsliga och andliga hälsa. Målet är att komma till rätta med något genom att söka insikter om livet relaterat till den kristna tron på Gud. Här kan man ta upp frågor om skuld, skam och mening och få bekänna synd. Själavård är inte samma sak som terapi. För att utföra terapi krävs särskilda utbildningar eftersom det är behandling för att hantera psykiskt lidande och begränsning.

***Relationsstöd är att som par eller enskild få hjälp av någon som lyssnar och vägleder för att bearbeta med frågor och problem i nära relationer.

Etiketter

Dela sida