aktiviteter

Visa alla aktiviteter

välj välj
Stäng
}
Take Care står för medmänsklig omsorg i en anda av barmhärtighet, solidaritet och respekt för den enskilda människan. Vi vill göra Guds kärlek tydlig för varje människa. Take Care bygger på människors lika värde och därför verkar vi för allas rätt till ett meningsfullt liv och rätten till inflytande över sitt eget liv och sin egen framtid.

Alla kan hamna i en situation där ett extra stöd behövs. Via Take Care kan till exempel ensamstående föräldrar få några kassar mat, barn kan få en vinterjacka, andra får hjälp med livsviktiga mediciner eller annat som pengarna inte räckt till för. Någon behöver ett litet lån i glappet mellan arbetslöshet och a-kassa. Någon annan behöver ett samtal i förtroende. Ytterligare någon annan behöver en stund gemenskap och få bli sedd mitt i vardagen.

Mål 1: Vi vill verka för att människor i språklig, social och ekonomisk utsatthet får stöd, samt att barn får fina och trygga sommarupplevelser.

Socialt arbete

Människor har behov av mat och kläder, boende och hälsa, utbildning och trygga levnadsförhållanden. Vi vill bistå enskilda med de begränsade resurser vi har. Det vi gör är att efter behov kunna tillfälligt komplettera samhällets stöd i form av matkassar, klädutdelning, och då och då bistå med kortfristiga smålån. Vi kan också stötta ekonomiskt utsatta att åka med på våra läger. Vi vill också när det är lämpligt hjälpa till att slussa rätt och ge råd till hur hjälpsökande ska få sina rättigheter och få del av samhällets skyddsnät. 

MatCentralen

Immanuelskyrkans matutdelning sker i samarbete med Stadsmissionen och deras utdelning till Porten och Crossroads. Immanuelskyrkan ansvarar för volontärer och för att upprätta kontrakt och återkommande samtala med de hjälpsökande.

Språkcafé

Vi har öppet café med fokus på gemenskap och språkträning måndagar 15–17 och vi har besökare från många olika länder. Våra volontärer är duktiga på att undervisa och träna i både svenska och i kulturförståelse. Just nu har verksamheten upphåll på grund av rådande restriktioner. 

Kollo på Stenbodagården

Varje sommar har vi samarbete KFUM/Örebro Kommun Sommarkollo samt vårt eget Tjejkollo på Stenbodagården. 

Mål 2: Vi vill utifrån vår helhetssyn på människan erbjuda kontakt med medmänniskor och med församlingen så att det blir både fördjupade samtal och fördjupad gemenskap.

Café Immanuel

En ambition är att kyrkan ska vara öppen och tillgänglig, ett vardagsrum, för människor som behöver gemenskap. Café Immanuel måste under vårterminen 2021 inledningsvis vara stängt men ambitionen är att hålla öppet under dagtid onsdagar 11.30 – 14.00 så snart det går.

Öppen kyrka

Onsdagar kl 12-16 har vi Öppen kyrka med tid för sinnesro, andakt med lugn musik och samtal. Under vårterminen 2021 kommer vi inledningsvis ha stängt men ambitionen är att hålla öppet så snart det går.

Enskilda samtal

Vi har möjlighet att erbjuda kostnadsfria enskilda och personliga samtal där man kan tala om saker i förtroende och, om så önskas, kan samtalen ske under tystnadsplikt.

Lördagsgruppen 

Lördagsgruppen är en självhjälpsgrupp på kristen grund med fokus på gemenskap och samtal. Gruppen möts i kyrkan kl 15.00 de flesta lördagar året runt.

Sommardagar på Solliden

Mot slutet av sommarlovet erbjuder vi tillsammans med Stadsmissionen och Svenska kyrkan utflyktsdagar för de utsatta barnfamiljer som vi under året mött i våra diakonala verksamheter. De dagarna ska alla kunna delta oavsett hur man har det med sin ekonomi.

Advents- och julaktiviteter

På julafton vill anordna ett Öppet Julfirande för de vi under året har haft kontakt med i vårt sociala arbete. Under decembermånad är vi dessutom är vi med i Örebro Stadsmissions utdelning av jul-presentkort till utsatta barnfamiljer och vi delar också ut Sisters Internationals julkassar till kvinnor.

Mål 3: Vi vill verka för inkludering och gemenskap genom att särskilt värna om personer med funktionsvariationer, äldre och sjuka i församlingen.

Föreläsningar - Djupare

Vi vill återkommande anordna föreläsningar under rubriken Djupare om att vara medmänniska i vardagen. Just nu har verksamheten upphåll på grund av rådande restriktioner. 

Sjung & Le 

Vi anordnar sångkvällar med varm gemenskap tillsammans med Örebros gruppboenden. Just nu har verksamheten upphåll på grund av rådande restriktioner. 

Hembesök

Vi håller kontakten med och besöker ensamma, äldre och sjuka i församlingens nätverk. Just nu har verksamheten upphåll på grund av rådande restriktioner. 

Övrigt: Stöd och samarbeten

  • Vi är med Örebro Stadsmission och samarbetar tillsammans inom flera olika delar av dess verksamheter. Vi stöder särskilt den öppna verksamheten på Porten Dorkas.
  • Vi stöder besöksverksamhet på Kumlaanstalten.
  • Vi stöder Sjukhuskyrkan i Örebro.

Länk till PDF om Lördagsgruppen


Hitta till Immanuelskyrkan
;