2021-01-07 | Edvard Wiberg

Den 14 december bjöd Navgruppen in till öppet möte om driftsfrågan i nya kyrkan. Här kan du ta del av kommentarer från mötet samt inspelning av Zoom-mötet och en PDF med agendan.

Den 14 december 2020 hade vi ett 2h långt Zoom-möte (digitalt möte) där församlingen inbjöds av Navgruppen för att diskutera och samtala om driftsfrågan i nya kyrkan. Det var ca 30 enheter närvarande och några var uppkopplade flera personer på varje enhet.

Navgruppen presenterade de resonemang som legat till grund för utformning av storkök, café-möjligheter och hur ritningarna erbjuder flera ytor lämpliga att hyra ut och hitta samnyttjande möjligheter - allt för att skapa möten mellan människor, trafik i huset och få fler Örebroare intresserade av att besöka våra nya lokaler.

Exempel från Arken Värnamo, Kompassen Enköping samt Hyllie Park Malmö presenterades utifrån juridisk organisation, anställda, omsättning och uthyrningssiffror. Mötet blev ett gott samtal i processen vidare för oss gällande vår nya kyrka. Det finns både utmaningar och möjligheter i detta hus. Den primära frågan som Navgruppen bearbetar gällande detta gäller hur församlingen kan bedriva detta på bästa sätt. Några olika förslag in i processen är att församlingen kan driva allt INOM församlingen dvs anställa en som sköter driften av huset när det kommer till cafédrift, inköp och uthyrning samt handledning av ideell personal. Man kan också starta separat AB som ägs helt av församlingen men som sköter driften för att dela upp det tydligare och låta båda organisationerna driva utvecklingen för respektive verksamhets bästa. Glädjande att höra är att det finns flertalet personer i "unga vuxna-ålder" som uttryckte intresse för att samtala vidare om hur detta kan drivas. Detta var Simon och Anna Väderklint, Moa Holm och Felicia Jenefeldt där vi från Navgruppen kommer ha fortsatta dialoger.

I processen framåt kommer olika möjligheter ses över och mer information presenteras under församlingsmöte när tiden är mogen att bestämma inriktning/ta beslut om hur församlingen önskar göra i denna frågan.

Här kan du se 2h inspelat Zoom-möte

Här kan du se PDF med agenda för mötet

Edvard Wiberg

Edvard Wiberg

Kommunikatör

070-390 29 17

edvard.wiberg@imkorebro.se