2021-03-03 | Irma Janzon

I vår församling har vi många olika verksamheter. Inför årsmötet skriver vi en verksamhetsberättelse där mycket av det som hänt föregående år beskrivs. Allt ryms naturligtvis inte på de 20 sidorna och då är det ju bra att ha en hemsida där vi kan skriva lite längre om respektive verksamhet. Här nedan finne en längre text om "Sjung och Le" än vad som finns i verksamhetsberättelsen.

Sjung & Le  Verksamhetsåret 2020    

Vi hann med två sång – och musikkvällar innan coronarestriktionerna satte stopp. Två välbesökta samlingar där musikbandet som består av Essen Ledstam, Olle Ollward, Ingmar Lindell, Maths Arvidsson, Rolf Hedman, Mats Berglund och Roland Bengtsson spelade, och gästerna sjöng. Roland är ansvarig ledare och riggar också upp extra ljud och mickar varje gång. Diakonala Rådet sköter det praktiska med möblering, servering, fika och handräckning till gästerna.

Sjung & Le bjuder på gemenskap, glädje, omsorg, gott fika och ett inslag där vi delar något från vår kristna tro. Under 2020 har vi burit in den stora ljusbäraren från kyrkan in till Café Immanuel. Gästerna har fått komma med sina bönämnen och pastorn har tänt ljus och bett för bönämnena. Som vi förstått, har detta sätt att göra mer av andakten, upplevts värdefullt och viktigt för gästerna då de, precis som alla vi andra, brottas med livsfrågor, och i bön, gemensamt vill vända sig till den Gud som visat sig i Jesus Kristus.

Till Sjung & Le inbjuds särskilt den som har någon funktionsvariation och vi försöker anpassa miljön till detta. Sjung & Le är en plats där vänskap utvecklas och band knyts, som vi hoppas ska hålla efter det att musiken tystnat och tills vi möts igen. Träffarna är en plats där vi vill öka förståelsen för varandra och bära varandra i vårt dagliga böne- och tankeliv. Det finns en rik källa av erfarenheter och förståelse hos alla människor, också hos den som kanske aldrig annars kommer till tals. I bygget av ny kyrka är det oerhört viktigt att alla aspekter beaktas som gör att personer med funktionsvariationer får en lättillgänglig och trygg kyrka och att vi fortsatt är lyhörda för perspektiven hos dem som inte har så lätt att tala för sig.

Vår heldagsutflykt, som i normala fall är höjdpunkten på hela året, fick ställas in liksom alla samlingar under resten av året. Men Rigmor och Roland Bengtsson har under resten av året uppehållit kontakten med enskilda Sjung & Le-deltagare och boenden, på de sätt som varit möjliga. Ett stort fint julkort med foton från tidigare samlingar skickades till alla boenden Sjung & Le har kontakt med.

Inför 2021 har Roland Bengtsson och Essen Ledstam spelat in några våriga hälsningar:
Välkommen att titta på dem här.

Längre hälsning med sång

Kort hälsning Tjingeling - vi ses snart igen

Irma Jansson och Roland Bengtsson

Irma Janzon

Irma Janzon

Pastor med ansvar för diakoni, själavård och internationellt

076 - 946 59 14

irma.janzon@imkorebro.se