2021-09-10 | Bertil Engqvist

Vi har en bred internationell verksamhet. Vi stöttar konkreta projekt och verksamheter som arbetar med småföretagande, församlingsgrundande och barnrättsfrågor. Vi stöttar en stor TV-kanal. Och vi stöttar en av EFKs regionledare, Helen. För att alla de olika verksamheterna inom EFK ska fungera behöver det finnas ledande funktion. Helen är den ledande funktionen i Europa Mellanöstern Nordafrika (EUMENA). Nedan ett nyhetsbrev från henne.

Till mina understödjande församlingar

Hej

Här kommer en hälsning och uppdatering från mig denna soliga fredagseftermiddag i Göteborg.

Hösten har dragit igång! Äntligen blir det möjligt för oss regionledare att resa och besöka både våra utsända och våra samarbetspartners. Samtidigt som situationen i Sverige alltmer återgår till det (nya) normala så befinner sig majoriteten av de länder vi besöker fortfarande i ett akut läge. Vaccintillgången är det avgörande skälet till detta och säkert har ni läst om det i media.

Situationen i Mellanöstern och Nordafrika är inget undantag. Endast 12% av befolkningen i regionen har vaccinerats med en första spruta.

I ett land som Egypten, vårt största land i regionen sett till antal partners och insatser, har endast 3,7 % fått en första spruta.

Så ser verkligheten ut på många håll i världen.

I slutet av september gör jag min första lite längre resa och det blir just till ett land i denna region. Här stöttar vi bland mycket annat arbete med fokus på ökad kunskap om trafficking och ett skyddat boende för unga kvinnor som är i riskzonen för just trafficking. Vi har också en svensk medarbetare i landet. Jag ser verkligen fram emot att få möta alla våra partners och med egna ögon få se och följa upp allt det som vi stöttar.

I slutet av augusti sände vi ut Lara och Johannes, till Aten för att arbete i stadsdelen Exarchia i ett församlingsbyggande arbete. Exarchia är en stadsdel som många undviker då den är omtalad för droger, husockupationer och allmän oro. Människorna som bor här kommer från hela världen och gemensamt för många är ett starkt avståndstagande till den etablerade kyrkan. Här vill vi tillsammans med lokala krafter få se en församlingsgemenskap växa fram just för dessa människor i det här området. Det här arbetet är nytt och Lara och Johannes är helt nya. Jag ser fram emot att få besöka och följa upp dom på plats i Aten, vilket blir i början på november.

Nu närmast ser jag fram emot att få vara med på SAT-7 visionsmöte i Köpenhamn nästa vecka. SAT-7 är en (eller egentligen flera) kristen sattelitkanal som backas upp av hela den kristna kyrkan i regionen, allt från ortodoxa, katoliker till evangelikaler. Utan den breda enheten bakom SAT-7 hade man knappast fått det genomslag som kanalerna har idag och det är både lärorikt och ödmjukande att vara en del av det här sammanhanget.

Det var några korta konkreta nedslag om vad som sker under hösten för min del.  

Några tips:

EFKs årliga missionskonferens lördag 16 oktober. Den genomförs på 4 platser, för info och anmälan se

https://efk.se/webb/kalender/kalenderhandelser/2021-05-21-missionskonferensen-sand-2021.html

Jag kommer troligtvis finnas med i Linköping. Hör gärna av er om ni är några som reser dit så vi får möjlighet att ses!

Missionsakademin: Hur möter vi som församlings- och missionsrörelse bäst behoven idag? Missionsakademin startat i slutet av oktober.

https://efk.se/varlden/vart-gemensamma-uppdrag/missionsakademin.html

Be gärna för:

  • Vishet under resan: för goda samtal med de lokala ledarna. Och att jag får hålla mig frisk.
  • Kommande rekryteringar för vår region. För att ha ett fungerade arbete i Mellanöstern och Nordafrika där säkerhetsutmaningarna är många, behöver vi ha förstärkning av fler utsända. Be gärna för de processerna.
  • Våra partners i Libanon. Landet är i akut ekonomisk, social och politisk kris och det påverkar hela samhället fullt ut.
  • Lara och Johannes i Aten. De landade för två veckor sedan och letar lägenhet för fullt.

 

Tack för ert stöd!

Helen

Bertil Engqvist

Bertil Engqvist

Bertil.Engqvist@om.org